BTS lập kỷ lục Guinness về buổi biểu diễn trực tuyến được xem nhiều nhất

BTS lập kỷ lục Guinness về buổi biểu diễn trực tuyến được xem nhiều nhất