Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn phát động phong trào thi đua năm 2024

23/02/2024 - 19:03

 - Chiều 23/2, Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Văn phòng HĐND - UBND huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện Tri Tôn. Năm 2023, đơn vị phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều chỉ tiêu và giải pháp thiết thực. Văn phòng đã tham mưu xây dựng chương trình công tác năm của UBND huyện Tri Tôn với 156 đầu công việc, giao cho các phòng, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Văn phòng phát hành 10.158 văn bản các loại, tiếp nhận 15.911 văn bản trên môi trường mạng.

Bộ phận “một cửa” huyện Tri Tôn đã tiếp nhận và trả kết quả 27.192 hồ sơ; khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống cầu truyền hình trực tuyến tại hội trường UBND huyện và 15 xã, thị trấn. Kết quả phong trào thi đua năm 2023, Văn phòng HĐND - UBND huyện đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 6 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Tại hội nghị, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Trong đó, tập trung phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng công sở “xanh, sạch, đẹp”, duy trì cơ quan văn hóa, cơ quan đảm bảo an toàn về an ninh trật tự.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn đã trao giấy chứng nhận danh hiệu nam, nữ “2 giỏi” cho 31 đoàn viên, khen thưởng 10 đoàn viên cò thành tích xuất sắc trong phong trào. Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn khen thưởng 2 công đoàn viên xuất sắc.

N.C