Chủ tịch Tôn Đức Thắng- người chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân

Phóng sự 18-08-2021

 - Là một trong những chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xem là hiện thân tiêu biểu cho tinh thần bất khuất, hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi