An Giang bước tiến sau một nhiệm kỳ

Phóng sự 23-09-2020

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh chịu nhiều tác động của tình hình chính trị, kinh tế trong và ngoài nước. Song song đó, còn chịu nhiều ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực… 

Gửi