An Giang triển khai công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

Thời sự 26-04-2024

 - Ngày 26/4, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.

TRUNG HIẾU

Gửi