Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức lễ tắm bà

Thời sự 24-05-2022

 - 24 giờ ngày 23/5 (23/4 âm lịch), Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức lễ tắm bà. Đây là một trong những lễ quan trọng thuộc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022.

TRUNG HIẾU - DUY ANH

Gửi