Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức Lễ Tắm Bà

Thời sự 31-05-2024

 - Lúc 24 giờ, ngày 30/5 (23/4 âm lịch), Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ Tắm Bà. Đây là một trong những phần lễ quan trọng thuộc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 - kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (2014-2024).

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN

Gửi