Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến một số nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thời sự 26-11-2021

 - Ngày 26-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị cuối tháng 11-2021, để cho ý kiến một số nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số chủ trương thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng khác.

Gửi