Bên dòng Cổ Chiên

 - Qua cầu Thiềng Đức một đoạn theo tỉnh lộ 31 bên dòng Cổ Chiên, du khách đã thấy lô nhô từ xa những lò nung với những làn khói trắng bốc lên lãng đãng trên nền trời. Nơi đây là “vương quốc gốm đỏ” trải dài từ thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ đến huyện Mang Thít.

Gửi