Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

Thời sự 12-10-2021

 - Sáng 12-10, Bộ Nội vụ phối hợp Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) bằng hình thức trực tuyến.

DUY ANH

Gửi