Chill" trên tảng đá đầu voi

Khám phá An Giang 08-03-2024

 - Tảng đá đầu voi ở núi Cô Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.Đây cũng là một địa điểm check- in, sống ảo tuyệt đẹp trên cao với những tảng đá lớn xung quanh.

Gửi