Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Thoại Sơn

Thời sự 18-09-2021

 - Sáng 18-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Thoại Sơn.

Gửi