Độc đáo nhạc ngũ âm

Khám phá An Giang 17-03-2017
(AGO) - Nhạc ngũ âm là loại hình nghệ thuật truyền thống, mang tính chất tiêu biểu, thường xuất hiện vào các dịp lễ hội, đám tiệc lớn ở chùa và gia đình đồng bào Khmer. Nhạc ngũ âm đi kèm với loại hình dì kê, dù kê và các điệu múa dân gian Khmer.

Gửi