Độc đáo rối nước Nguyên Xá

 - Tại tỉnh Thái Bình, phường rối nước Nguyên Xá có đông nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú nhất trong lĩnh vực trình diễn nghệ thuật dân gian. Bảo tồn và phát huy nghề rối đã lưu truyền qua hơn 700 năm, các nghệ nhân đang từng ngày "tiếp lửa", nhân lên niềm tự hào, tình yêu với nghệ thuật cổ truyền.

Gửi