Độc đáo tục “đưa rể’ đám cưới người Chăm

Khám phá An Giang 16-02-2024

 - Ở miền Tây, đồng bào dân tộc thiểu số Chăm sinh sống khá nhiều, trong đó tập trung đông nhất là ở tỉnh An Giang, với nhiều phong tục, tập quán, ẩm thực, văn hóa...  

Gửi