Giàn trầu ký ức

 - Tôi trở lại quê nhà sau nhiều tháng ngày đằng đẵng ly hương nơi phố thị. Bước chân ra khu vườn, bên hông nhà đập vào mắt tôi là giàn trầu mướt xanh.

Gửi