Giữ lửa cà ràng

Khám phá An Giang 22-10-2023

 - Trong đời sống hiện đại, hình ảnh bếp củi tỏa khói lam chiều nghi ngút  ngày một thưa dần. Tuy nhiên, ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) vẫn còn gìn giữ nghề truyền thống làm cà ràng – một loại bếp gắn liền với đời sống của người dân vùng đất chín rồng.

Gửi