HĐND tỉnh An Giang khai mạc kỳ họp thứ 5

Thời sự 07-12-2021

 - Sáng 7-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc kỳ họp thứ 5 (cuối năm) bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan.

GIA KHÁNH - DUY ANH

Gửi