Hội nghị đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam

Thời sự 16-11-2020

 - Ngày 16-11, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tham dự hội nghị.

TRỌNG TÍN

Gửi