Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Thời sự 15-09-2021

 - Ngày 15-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ với 62 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự tại điểm cầu Trung ương. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Gửi