Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thời sự 13-01-2022

 - Sáng 13-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam tham dự tại điểm cầu An Giang.

Gửi