Họp trực tuyến toàn quốc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Thời sự 01-12-2021

 - Chiều 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tham dự tại điểm cầu An Giang.

Gửi