Lên nóc nhà miền Tây câu cua

Khám phá An Giang 28-01-2024

 - Nghề câu cua ở Thiên Cấm Sơn độc đáo bởi đi câu, nhưng cần câu lại không hề có lưỡi câu. Cần câu chỉ được làm đơn giản bằng cách chọn tuỳ ý một nhánh cây hơi cong, chuốt nhẵn, thường là nhánh tre, trúc có sẵn ở ven đường, đầu ngọn cây có buộc chùm thun ngoằn ngoèo, trông giống con mồi vậy là đã hoàn thành công cụ đi câu.

Gửi