Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

Thời sự 05-04-2024

 - Chiều 5/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch 143-KH/TU, ngày 7/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới kết hợp tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

TRUNG HIẾU

Gửi