Tập huấn về “Chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin”.mp4

Thời sự 13-11-2020

 - Ngày 13-11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn về “Chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin” cho lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã đến dự.

TRUNG HIẾU

Gửi