Thăm cánh đồng dược liệu dừa cạn

Khám phá An Giang 10-04-2017

 - Mỗi năm, người dân huyện Phú Tân (An Giang) trồng từ 1-2 vụ hoa dừa cạn, để chế biến dược liệu trị bệnh. Không biết từ bao giờ, những vườn hoa màu tim tím làm ngẩn ngơ người đi đường…

Gửi