Thoại Ngọc Hầu – Danh thần mở cõi

Khám phá An Giang 10-07-2024

 - Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại. Ông là một danh thần kiệt xuất dưới thời nhà Nguyễn, có những đóng góp to lớn trong quá trình mở mang cương thổ, với nhiều công trình mang tính chiến lược ở vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc. 

Gửi