Tiếp tục tập trung thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thời sự 05-08-2022

 - Sáng 5/8, Sở Y tế An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2022, để đánh giá tình hình hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác y tế 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tham dự hội nghị.

Gửi