Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời sự 07-05-2024

 - Sáng 7/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

THU THẢO - DUY ANH

Gửi