Trao đổi một số nội dung có liên quan đến quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ nhất tại An Giang

Thời sự 12-01-2022

 - Sáng 12-1, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức họp trao đổi với trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh về một số nội dung có liên quan đến quảng bá hình ảnh du lịch của An Giang tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ nhất tại An Giang. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì cuộc họp.

Gửi