Trung đoàn 892 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024

Thời sự 04-06-2024

 - Cùng với các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 9, ngày 4/6, Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. 

GIA KHÁNH - ĐĂNG HẢI

Gửi