TX. Tân Châu quyết tâm phấn đấu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Thời sự 26-04-2024

 - Sáng 26/4, tại TX. Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu thành thị xã từ nay đến năm 2010 và Kết luận 24-KL/TU, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TX. Tân Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Gửi