UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở

Thời sự 14-01-2022

 - Sáng 14-1, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lần thứ 5 UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) tổng kết công tác mặt trận năm 2021 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022.

TRUNG HIẾU

Gửi