UBND tỉnh An Giang họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

Thời sự 05-04-2024

 - Sáng 5/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp thường kỳ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị.

Gửi