UBND tỉnh An Giang rà soát, lên phương án đón công dân

Thời sự 17-09-2021

 - Chiều 17-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp rà soát, lên kế hoạch đón công dân ngoài tỉnh về An Giang đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định. Chỉ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, Trưởng ban Tổ chức đón công dân chủ trì cuộc họp.

Gửi