UBND tỉnh An Giang tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022

Thời sự 14-01-2022

 -  Sáng 14-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì hội nghị.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi