UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020

Thời sự 08-10-2020

 - Sáng 8-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm.

MỸ LINH- DUY ANH

Gửi