Về xứ lụa ăn con lía

Khám phá An Giang 19-11-2023

 - Miền Tây Nam Bộ trù phú có hệ thống sông ngòi dày đặc, nên kèm theo đó cũng có rất nhiều loại sản vật đặc trưng. Nhắc đến đây thì không thể không kể đến một loại sản vật phổ biến ở miệt sông nước này, đó chính là hến.

Gửi