Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tăng gần 10% so cùng kỳ

27/02/2024 - 19:12

Tính đến 20/2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng xấp xỉ 39% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ USD và tăng gần 10%.

Lũy kế, cả nước có gần 30 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+)

Lũy kế, cả nước có gần 30 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+)

Báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 27/2 cho biết tính đến 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh, góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng xấp xỉ 39% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2,8 tỷ USD và tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế, cả nước có gần 30 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Về hoạt động kinh doanh, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong tháng 2 tháng đầu năm. Kết quả ghi nhận xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt 48,9 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ và chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt 39,5 tỷ USD và tăng gần 30% đồng thời chiếm 64% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong hai tháng, khu vực đầu tư nước ngoài đã xuất siêu xấp xỉ 10 tỷ USD (kể cả dầu thô). Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 4,3 tỷ USD.

Hiện Singapore đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,1 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023. Thứ hai là Hongkong (Trung Quốc) với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ; tiếp đó là Nhật Bản, Trung Quốc…

Theo Vietnamplus