Xã An Phú nỗ lực cho chặng đường phía trước!

27/05/2020 - 06:17

 - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Phú (Tịnh Biên, An Giang) nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ đề ra. Từ đó, đưa vùng đất biên giới này vững bước đi lên với những thành tựu về kinh tế - xã hội (KTXH), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)…

A A

Bằng quyết tâm của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ của nhân dân, An Phú đã từng bước chuyển mình với bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong đó, nông nghiệp có bước phát triển mạnh theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, địa phương thực hiện đạt 15/19 tiêu chí, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xác định nông nghiệp là nền tảng kinh tế địa phương, Đảng bộ xã An Phú đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực này. Với hệ thống Trạm bơm bọng Đình Nghĩa có vốn đầu tư hơn 21,6 tỷ đồng đi vào vận hành đã tạo đà thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Bên cạnh đó, địa phương tận dụng hiệu quả thế mạnh về làng nghề sản xuất đường thốt nốt và dự án chăn nuôi bò vỗ béo, chăn nuôi bò sinh sản để hỗ trợ cho 65 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 5 năm qua đã hỗ trợ cất mới 248 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần làm giảm  hộ nghèo của xã từ 494 hộ (tỷ lệ 23,76%) năm 2015 giảm còn 45 hộ năm 2020 (tỷ lệ 2,1%).

Tập thể cán bộ, đảng viên xã An Phú nỗ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025

Địa phương đã tranh thủ, huy động các nguồn lực thực hiện nhiều công trình phúc lợi xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, như: đường Phú Nhứt 1,2,3,4; tiểu lộ Phú Tâm; đường từ chùa Mai Sơn đến sóc Hào Sển... ước tính nhân dân đóng góp trên 13,9 tỷ đồng. Hiện nay, xã An Phú đã đạt 45/49 chỉ tiêu (đạt tỷ lệ 91,84%) và đang nỗ lực phấn đấu đạt 4 chỉ tiêu còn lại.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã An Phú đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, HĐND xã thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định, phát huy vai trò trong việc tham gia đóng góp, chất vấn trong các kỳ họp, đề xuất giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

UBND xã nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, trên tinh thần trách nhiệm “một cửa” và thân thiện. Hệ thống khối vận, mặt trận và các đoàn thể tích cực tổ chức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo tốt quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, tạo được sự gắn bó, đoàn kết trong cả hệ thống chính trị cùng hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương An Phú ngày càng đổi mới.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ xã An Phú đặt mục tiêu sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng sẵn có của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư nhằm khai thác du lịch tâm linh, kinh tế biên giới, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các mặt hàng đặc sản của địa phương...

Với quan điểm “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh - biên giới, phát huy đoàn kết, dân chủ, phát triển KTXH gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng xã An Phú thành phường” trong tương lai, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu chung là phát triển trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng của địa phương; tập trung chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Trong đó, địa phương xác định 3 khâu đột phá về KTXH trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: chuyển đổi giống lúa chất lượng cao khu vực bờ bắc kênh Vĩnh Tế, vùng có diện tích đảm bảo ăn chắc và diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái và cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; xây dựng và nhân rộng mô hình công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch vườn sinh thái; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí phường, phát triển các dịch vụ theo các trục lộ để phục vụ khách du lịch.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác chính tri, tư tưởng. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đến các chi bộ, gắn nhận thức với hoạt động thực tiễn tại địa phương. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải có tư tưởng, lập trường vững vàng, tuyệt đối chấp hành nghị quyết và Điều lệ Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc làm theo Di chúc của Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, cấp ủy xã quan tâm việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đội ngũ đảng viên nữ, trẻ có năng lực. Đồng thời, quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh.

Bằng quyết tâm của toàn thể hệ thống chính trị địa phương, An Phú đang bước vào nhiệm kỳ mới với động lực của một địa phương đang trên đường trở thành xã NTM. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, toàn thể cán bộ, đảng viên xã An Phú sẽ tập trung trí tuệ, ra sức học tập, cùng với nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

THANH TIẾN