Xã Thới Sơn Anh hùng đón bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

25/02/2022 - 10:59

 - Ngày 25-2, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Anh hùng Thới Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021. Đây là xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Tịnh Biên.

A A

Các đại biểu tham dự lễ công bố xã Thới Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

 … và tham quan hình ảnh về công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Xã Thới Sơn đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm chúc mừng xã Thới Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Đồng thời, yêu cầu hệ thống chính trị địa phương và người dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng thời điểm, địa bàn, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, lựa chọn những lĩnh vực nổi bật phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Đặc biệt, cần quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy việc liên kết sản xuất và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, cũng như nâng cao chất lượng lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn…

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; UBND huyện Tịnh Biên tặng giấy khen cho 4 tập thể và 47 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

THANH TIẾN