Xây dựng “hiền tài” cho quê hương

19/09/2019 - 07:15

 - Dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Tịnh Biên luôn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của quê hương đang được huyện miền núi này quan tâm, thực hiện tốt trong những năm qua.

A A

Tịnh Biên thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài

“Thời gian qua, Hội khuyến học huyện Tịnh Biên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Trong đó tập trung hỗ trợ các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, các địa phương có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn phát triển phong trào học tập, bởi chỉ có việc tích lũy tri thức mới giúp thế hệ tương lai thoát nghèo và trở thành rường cột trong công cuộc xây dựng quê hương”- Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tịnh Biên Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, huyện Tịnh Biên hiện có 7 cộng đồng học tập, 15 đơn vị học tập, 3 dòng họ học tập và hơn 12.700 gia đình học tập. Đồng thời, công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được thực hiện khá tốt, đáp ứng nhu cầu cấp học bổng, phát quà tiếp bước đến trường trên địa bàn huyện hàng năm. Công tác vận động nhân dân thực hiện tốt 3 phong trào “học tập đầu hôm”, “vượt lên chính mình” và “góc học tập” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhằm phát triển phong trào học tập trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên đã chỉ đạo các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng giáo dục, chủ động phân luồng học sinh, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho trường học khoảng 3 tỷ đồng/ năm và vận động xã hội hóa công tác khuyến học từ 3-4 tỷ đồng/năm để hỗ trợ các em học sinh.

Hiện nay, Tịnh Biên có nhiều cá nhân tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, đóng góp vào mục tiêu xây dựng được đội ngũ “hiền tài” cho quê hương. Có thể kể đến ông Lý Văn Bé (Chủ tịch Hội khuyến học xã An Hảo) vận động xây dựng cầu khuyến học, xây dựng 2 phòng học mẫu giáo gần 1 tỷ đồng; thượng tọa Thích Tôn Quảng (trụ trì chùa Bửu Sơn) vận động quỹ khuyến học hỗ trợ các em học sinh 1 tỷ đồng/năm; thượng tọa Thích Thiện Thành (trụ trì chùa Kim Tiên) vận động hỗ trợ các em học sinh 1 tỷ đồng/năm… Tất cả họ đều góp bàn tay cùng địa phương nâng đỡ thế hệ trẻ trên con đường học vấn, góp phần đào tạo thêm đội ngũ trí thức cho quê hương Tịnh Biên đang trên đường phát triển.

Năm 2019, huyện Tịnh Biên có 3 dòng họ khuyến học tại xã Nhơn Hưng, xã Núi Voi và xã Tân Lập. Các dòng họ học tập này đều có đông con cháu đạt trình độ cao đẳng, đại học và đang thực hiện tốt hoạt động này trong quy mô dòng họ. Ông Nguyễn Văn Lúa, đại diện dòng họ học tập xã Nhơn Hưng chia sẻ: “Qua vận động của địa phương, tôi đã thuyết phục các hộ gia đình khác trong dòng họ thực hiện đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài  nhằm nâng đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn hoặc những cháu có thành tích học tập tốt phấn đấu hơn nữa để xây dựng tương lai. Với mức đóng góp 500.000 đồng/hộ/năm, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm điều kiện vật chất cho các cháu đi học. Nhờ đó, chúng tôi vừa có thêm 2 cháu đậu đại học, nâng tổng số cử nhân tương lai của dòng họ lên con số 7 và có 2 cháu đang học cao đẳng”

Với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên cùng các ngành chuyên môn, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đang có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều hơn nữa những sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để những “hiền tài” ở huyện biên giới này trở thành những tri thức trẻ, cùng góp bàn tay kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp.

THANH TIẾN