Xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Tịnh Biên trong năm 2022

28/09/2021 - 13:49

 - Sáng 28-9, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức buổi làm việc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương, với sự tham dự của các ngành, phòng, ban chuyên môn.

A A

UBND huyện Tịnh Biên xác định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tại hội nghị, các ngành đã bàn bạc, thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực: kinh tế-xã hội, môi trường và quản lý nhà nước năm 2022.

Cụ thể, chuyển đổi hơn 2.630ha trên nền đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; xây dựng 20 sản phẩm đặc thù của địa phương đạt chuẩn OCOP “3 sao” trở lên; phấn đấu tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2022 đạt 29,41% (20/68 trường); tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 30%....

THANH TIẾN