Xem xét, thảo luận nhiều tờ trình của UBND tỉnh An Giang

27/03/2023 - 11:16

 - Sáng 27/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2023. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

A A

Tại phiên họp, các đại biểu đã đề nghị bổ sung, chỉnh sửa nội dung, hình thức 8 tờ trình của UBND tỉnh An Giang đảm bảo theo quy định. Các tờ trình liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Nghị quyết quy chế quản lý kiến trúc TP. Châu Đốc, quy chế quản lý kiến trúc TP. Long Xuyên; Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030…

Đồng thời, thảo luận kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh; thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022, dự kiến nội dung đề xuất giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; dự thảo kế hoạch hội nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ 2 tại huyện Châu Thành; dự thảo Kế hoạch khảo sát về triển khai nguồn vốn năm 2023, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang, việc tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số (Khmer, Chăm) tại cơ sở thờ tự trong dịp hè…

Cùng ngày, Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang tổ chức họp mở rộng, cho ý kiến và thống nhất các nội dung trên. Cùng với đó, đánh giá kết quả thực hiện công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

GIA KHÁNH

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu