Xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân – dân năm 2020 tại xã An Phú

11/11/2019 - 07:40

 - UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết quân – dân năm 2020 trên địa bàn xã An Phú.

A A

Theo đó, Tết quân – dân năm 2020 tại xã An Phú với chủ đề “Nghĩa tình quân – dân” với các hoạt động: tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tổ chức lao động giúp dân, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; vệ sinh cảnh quan môi trường, làm hàng rào, trồng cây xanh, cột cờ theo chuẩn nông thôn mới; tặng nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm Công đoàn, nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao; gói bánh tét tặng gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón Tết…

Sau lễ phát động Tết quân - dân 2020, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn xã đã tham gia phát hoang bụi rậm, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn xã.

THANH TIẾN