10 trưởng phòng, phó trưởng phòng nghiệp vụ Công an An Giang hỗ trợ TP. Long Xuyên

14/06/2022 - 19:53

 - Chiều 14/6, Công an TP. Long Xuyên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Công an An Giang về việc phân công theo dõi, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác của công an xã, phường trên địa bàn thành phố.

A A

Theo quyết định của Giám đốc Công an An Giang, phân công 4 trưởng phòng, gồm: Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng phòng PV05, phụ trách phường Đông Xuyên và Mỹ Thạnh; thượng tá Dương Thái Hải, Trưởng phòng PC10 phụ trách 2 phường: Mỹ  Quý và Mỹ Phước; thượng tá Nguyễn Thị Tươi, Trưởng phòng PA03, phụ trách phường Bình Đức và trung tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng PH10, phụ trách phường Mỹ Xuyên.

Đồng thời, 6 phó trưởng phòng, gồm: Thiếu tá Trần Thị Hà, Phó Trưởng phòng PA05, phụ trách xã Mỹ Khánh; thượng tá Nguyễn Văn Tấn Tài, Phó Trưởng phòng PV01, phụ trách phường Mỹ Hòa; thượng tá Phạm Ngọc Phong, Phó Trưởng phòng PV01, phụ trách phường Bình Khánh; trung tá Dương Thị Kim Liễu Em, Phó Trưởng phòng PA07, phụ trách phường Mỹ Bình; trung tá Trần Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng PX01, phụ trách phường Mỹ Long và thượng tá Trần Hồ Hải, Phó Trưởng phòng PC08B, phụ trách phường Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng.

Đại biểu tham dự hội nghị

Các lãnh đạo nghiệp vụ Công an An Giang phụ trách địa bàn  chụp hình lưu niệm lãnh đạo địa bàn

Theo đó, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an An Giang có nhiệm vụ trực tiếp nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần; thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 của lực lượng Công an toàn tỉnh của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp cấp ủy, chính quyền cấp xã và lãnh đạo công an cấp huyện phụ trách địa bàn kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an tỉnh nếu địa bàn được phân công theo dõi, hướng dẫn thực hiện không hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là để tình hình an ninh trật tự phức tạp kéo dài, mà không kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo xử lý…

KHÁNH HƯNG