9 tháng năm 2019: Thu nhập tăng, thất nghiệp giảm

07/10/2019 - 09:11

Tình hình lao động, việc làm cả nước trong 9 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm dần và thu nhập của người lao động tăng lên.

A A

Tình hình lao động, việc làm cả nước trong 9 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm dần và thu nhập của người lao động tăng lên.

Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 1,99%, trong đó khu vực thành thị là 2,94% (theo báo cáo của Tổng cục Thống kê).

Ước cuối năm nay, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Theo Vietnam+