An Giang có thêm 2 bảo vật quốc gia

21/01/2020 - 14:43

 - Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 8, xét duyệt trong năm 2019.

A A

Tượng Phật gỗ Giồng và tượng Phật đá Khánh Bình được công nhận là bảo vật quốc gia

Trong đó, An Giang có 2 hiện vật được công nhận có 2 bảo vật quốc gia đợt này, gồm: tượng Phật gỗ Giồng Xoài (niên đại: Văn hóa Óc Eo, thế kỷ IV - VI) và tượng Phật đá Khánh Bình (niên đại: Văn hóa Óc Eo, thế kỷ VI - VII). Cả 2 hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

Hiện tại, Bảo tàng tỉnh An Giang còn lưu giữ 2 bảo vật quốc gia khác, như: Bộ Linga – Yoni và Tượng thần Brahma.

L.H