An Giang - điểm sáng xây dựng Đảng trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc

10/10/2018 - 07:27

 - An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ, khu vực ĐBSCL, có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà keo và Kandal (Campuchia). Tỉnh có 28 dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer, Chăm, Hoa với 119.219 người, chiếm 5,26% dân số và 25 dân tộc thiểu số khác với 896 người cùng chung sống. Về tôn giáo, bao gồm 12 tổ chức, hệ phái tôn giáo, tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 70,31% dân số toàn tỉnh. Đặc biệt, An Giang là nơi khai đạo của 3 tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo, Tứ ân Hiếu Nghĩa và Bửu sơn Kỳ Hương. Xác định công tác xây dựng Đảng ở địa bàn tôn giáo, dân tộc là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn phát huy vai trò đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

A A

Kỳ 1: Xây dựng Đảng vùng đồng bào tôn giáo

Tôn giáo luôn là vấn đề hết sức nhảy cảm và phức tạp, các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá cách mạng, kích động tín đồ làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội làm cho chính trị bất ổn, kinh tế không phát triển. Vì vậy, công tác tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đảng bộ An Giang phát huy tối đa vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc và nhà tu hành ở khu dân cư để tuyên truyền các nội dung về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn.

. Đồng bào tôn giáo “tốt đời, đẹp đạo”

So với các địa phương khác, An Giang có sự đa dạng hơn về tôn giáo. Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, toàn tỉnh có hơn 530 cơ sở thờ tự hợp pháp của các tôn giáo và còn một số cơ sở thờ tự có nguồn gốc tôn giáo chưa được công nhận; có gần 590 chức sắc và gần 3.400 chức việc. Tỉnh có các trung tâm tôn giáo lớn đóng trên địa bàn như: Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh… và còn nhiều cơ sở chưa được công nhận. Dù địa bàn có nhiều dân tộc, đa tôn giáo, đông tín đồ và nhiều cơ sở thờ tự, có tôn giáo gắn liền với dân tộc, nhưng đồng bào tôn giáo luôn nâng cao đạo đức, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Được sự hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền tỉnh An Giang đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành để giải quyết các vấn đề tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tranh thủ được sự đồng tình của chức sắc, tín đồ các tôn giáo và dư luận xã hội, từ đó hoạt động của PGHH đi dần vào ổn định, chấp hành pháp luật; mối quan hệ giữa chính quyền với các chức việc, tín đồ PGHH ngày càng gần gũi, cởi mở và thân thiện. Các hoạt động đạo sự của Giáo hội PGHH phát triển đa dạng, phong phú, tạo được niềm tin trong tín đồ, từ đó phát huy mặt tích cực trong công tác từ thiện xã hội của tín đồ PGHH.

Chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo và tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội. Tín ngưỡng, tôn giáo là lĩnh vực được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và quán triệt trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã vận động bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tập quán và luật pháp, giữa truyền thống và hiện đại, thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước trong từng cộng đồng dân cư... Từ đó, giúp tỉnh thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thuận lợi như: định canh, định cư, sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, chống lại âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chia rẽ khối Đại đoàn kết...

Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm chúc mừng ngày lễ trọng của đồng bào tôn giáo.

Theo Ban Tôn giáo tỉnh: Xác định công tác tôn giáo là “công tác vận động quần chúng”, Ban Tôn giáo tỉnh An Giang đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền với sự tham gia đông đủ của các chức việc PGHH và đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, kết hợp linh hoạt biện pháp tuyên truyền giáo dục và biện pháp xử lý hành chính; thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời những âm mưu, hoạt động của đối tượng cực đoan trong và ngoài nước đến chức sắc, chức việc và bà con tín đồ PGHH; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng cực đoan chống đối; củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý bằng pháp luật những đối tượng cầm đầu, ngoan cố, chống đối để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Qua đó, bà con tín đồ, đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng; đề cao cảnh giác đối với những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, làm mất trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Các tín đồ cùng góp phần thực hiện nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng và tự giác thực hiện. Phối hợp tốt với chính quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của tôn giáo, dân tộc, không để xảy ra “điểm nóng”.

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Trương Hoàng Trọng thông tin: An Giang có 12 tổ chức, hệ phái tôn giáo: Phật giáo Việt Nam (Bắc tông và Nam tông Khmer), PGHH, 4 hệ phái Cao đài (Cao đài Tây Ninh, Cao đài Ban Chỉnh đạo, Cao đài Tiên thiên, Cao đài Chơn lý); Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, Tịnh độ cư sĩ, Tứ ân Hiếu Nghĩa và Bửu sơn Kỳ Hương. Đặc biệt, An Giang là nơi khai đạo của 3 tôn giáo: PGHH, Tứ ân Hiếu Nghĩa và Bửu sơn Kỳ Hương. Toàn tỉnh có hơn 530 cơ sở thờ tự hợp pháp và còn nhiều cơ sở chưa được công nhận; có gần 590 chức sắc và gần 3.400 chức việc. Các trung tâm tôn giáo đóng trên địa bàn: Văn phòng Ban Trị sự Trung ương PGHH (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân); Văn phòng Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên (TP. Long Xuyên); Văn phòng Đạo hội Tứ ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn); Văn phòng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh (xã Châu Phong, TX. Tân Châu) và đạo Bửu sơn Kỳ Hương (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu). Mặc dù là địa phương có nhiều tôn giáo, có đường biên giới giáp hai tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), nhưng trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tình hình tôn giáo, dân tộc vẫn ổn định, hoạt động từng bước đi vào nề nếp, chấp hành đúng pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được bảo đảm, nhất là khi Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo được ban hành.

. Điểm sáng nơi khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

An Hòa tự, tọa lạc tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân), là nơi Đức Huỳnh Giáo chủ chính thức công bố khai sáng đạo PGHH vào ngày 18-5-1939-năm Kỷ Mão, được mệnh danh là thánh địa của PGHH (là nơi đặt trụ sở Ban Trị sự Trung ương PGHH). Trải qua hơn 19 năm, kể từ khi được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, PGHH đã nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của một tôn giáo nội sinh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ngày càng ổn định và phát triển.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung nhấn mạnh: "Phú Tân có 207.673 người, trong đó người có đạo chiếm 96,1% dân số, đông nhất là PGHH chiếm 87,9% dân số (hơn 182.000 tín đồ). Xác định công tác xây dựng Đảng địa bàn tôn giáo là nhiệm vụ then chốt, Huyện ủy Phú Tân thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo và đã tạo mọi điều kiện để các hoạt động, sinh hoạt của các tôn giáo diễn ra bình thường; tôn chỉ "tốt đạo, đẹp đời" ngày càng gắn kết chặt chẽ, vừa thực hiện chức phận của người tín đồ, vừa thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; tham gia tốt công tác từ thiện; tích cực hưởng ứng, chung tay, chung sức, đồng lòng vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện".

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo nói riêng, nhân dân toàn huyện nói chung từng bước được cải thiện. Ông Trung cho biết: "Cấp ủy và chính quyền luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các tôn giáo, định kỳ hàng quý tổ chức họp mặt nhân sĩ, chức sắc, chức việc các tôn giáo toàn huyện để thông tin, thông báo tình hình của địa phương. Đồng thời, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo, tạo sự hiểu biết, tin cậy, đồng thuận lẫn nhau".

Phong trào xã hội- từ thiện phát huy mạnh mẽ trong đồng bào tôn giáo ở huyện Phú Tân.

Cứ vào dịp lễ Đại lễ Đản sinh, tất cả các điểm lễ được tổ chức tự do, nhưng đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Riêng tại An Hòa tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), kỷ niệm ngày khai sáng đạo PGHH, ngày 21-6 (tức 18-5 âm lịch), hơn nửa triệu tín đồ PGHH các tỉnh, thành phía Nam đã về dự lễ đạo, nhưng tình hình an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tín đồ PGHH thực hiện đúng giáo lý, giáo luật, Hiến chương giáo hội và pháp luật Nhà nước, vận dụng vào hoạt động chương trình đạo sự PGHH góp phần xây dựng đất nước… Tín đồ rất phấn khởi từ khi PGHH được công nhận tư cách pháp nhân nên ra sức thi đua làm đúng theo tôn chỉ mục đích của đạo. Người dân xứ đạo có một nếp sống đặc biệt an lạc, với không khí đạo giáo.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung cho biết: "Công tác tổ chức xây dựng Đảng vùng đồng bào tôn giáo luôn có sự đổi mới trong tư duy, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác phát triển Đảng được nâng chất về số lượng và chất lượng, với 66 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 4.584 đảng viên, chiếm 2,21% dân số (trong đó đảng viên có đạo là 3.010 người)”. Cán bộ nói chung và cán bộ là người có đạo nói riêng đều được đối xử bình đẳng, được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Toàn huyện Phú Tân có 257 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó 146 cán bộ lãnh đạo, quản lý là người có đạo, chiếm tỷ lệ 56,8%. "Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là người có đạo đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, Đảng bộ huyện kịp thời phản tuyên truyền trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch"-ông Trung nhận định.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xác định tổ chức tôn giáo và tín đồ các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống chính trị của mình; chủ động thường xuyên, gặp gỡ, tiếp xúc các chức sắc, nhà tu hành để tạo sự gần gũi, thân thiện và đồng thuận gắn bó, đồng hành cùng quần chúng nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng khối đoàn kết giữa các tôn giáo và giữa đồng bào tín đồ tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Luôn gợi mở tấm lòng nhân ái, từ thiện của tín đồ các tôn giáo tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội: "bồi đường, đắp lộ", "bê tông hóa cầu nông thôn", xây dựng "cửa hàng không đồng- thừa thì cho, thiếu thì nhận", cất sửa nhà Đại đoàn kết, cứu trợ, giúp đỡ các gia đình khó khăn...

Ông Trung chia sẻ thêm: "Đảng bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các kênh thông tin đại chúng luôn đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, lôi kéo gây chia rẽ đoàn kết toàn dân tộc chống phá của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của tín đồ và các tôn giáo; giải quyết các vấn đề chưa rõ, thắc mắc của tín đồ tôn giáo. Qua đó, tạo sự đồng thuận, các tôn giáo, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương".

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

Kỳ 2: Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp cho cộng đồng

 

Liên kết hữu ích