An Giang phát triển đa dạng phong trào thể dục - thể thao quần chúng

15/07/2021 - 05:14

 - Thời gian tới, các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (gọi tắt là cuộc vận động), với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

A A

Tỉnh tập trung tuyên truyền, triển khai cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe của người dân, như: hướng dẫn kiến thức TDTT; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; phương pháp tập luyện TDTT đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng, chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện; kỹ năng an toàn và phòng, chống đuối nước...

Quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu TDTT rèn luyện thể chất và tinh thần. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các xã, phường, thị trấn. Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT cho các ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, phường, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn TDTT. Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT theo quy định, tạo điều kiện cho nhân dân tập luyện TDTT thuận lợi, hiệu quả.

Tăng cường công tác phổ cập bơi cho trẻ em

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp liên ngành về công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng. Ký kết và triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động TDTT trong nông dân, cán bộ, công nhân viên chức - người lao động, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tộc…

Các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao. Ngoài ra, ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động TDTT, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội, nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho nhân dân.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, phường, thị trấn, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao, Đại hội TDTT, nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong các tầng lớp nhân dân. Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Hàng năm tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai cuộc vận động. Đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động và phát triển phong trào TDTT…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU